Đã đến lúc con người nên nhìn lại những gì mình đã làm!

-Ăn để sống và làm việc? làm việc  mới có tiền? Có tiền mới mua thức ăn, mua nhiều thứ khác?…

-Rồi sao nữa? Xem film đi sẽ có câu trả lời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *